Puisi-puisi I Gusti Lanang Sutéja Naréndra; Sanglah

Sumber Gagambaran; indonesiasketchers.blogspot.co.id

Ulu Suku

I né ulu
U né suku
Idepang nyunggi ulu
Undukang nindakang suku
Uluné mamunyi i
Sukuné mamunyi u
I munyiang I
U orahang U
Réh maulu masuku
Tegesné matiSanglah

Sang ngelah
Masolah élah
Sing ngelah
Osah malisah

(sanglah, nuléngék ai)Télpon Umum

Ipidan....
Makelid kelidan
Nambunang récéhan
Anggo maroman
Ajak luh idaman
Ipidan...
Pis logamé tegulin benang
Apang makelo masayang sayang
Sing tawang
Di duri barisané lantang ngantiang
Mamisuh ngempahang isin basang
Ipidan...
Ulian gedeg basangé ngeruduk
Bikasé sing maunduk
Gagang télpuné uapin tai amuncuk
Ané nélpun kitak kituk
Bon tainé nyukjuk
Awaké kedék pingkel nguntukDijaké Luih Luhé

Nyén kawit nuturang
Luih luhé di pikang
Mawanan sekep engkebang
Pelih ningkang, jaruh katandang
Pikang ngaé sayang
Pikang ngawinang kaplegéndang
Pikang ngaé kasumbungang
Pikang ngawinang makutang
Nyén ngawi uriga
Luih luhé di raga
Ukurané goba
Payasé baat aba
Nyonyo nyangkih masuntik
Mua tirus operasi plastik
Cunguh mancung bulu matané lentik
Makejang ulian kosmétik
Pikang layu kisut pasti
Goba daki tuané gati
Dija ké luih luhé jati
ané kadut bekel mati
Di keneh tongosé tui
Luih luhé jati
Sastra jnanané gumanti
Tresna satyané gisi


I Gusti Lanang Sutéja Naréndra magenah ring Karangasem.

No comments