Puisi-puisi Ketut Aryawan Kenceng; Pupulan Haiku

Gagambaran Manik Sudra

Pupulan Haiku

Haiku /1/
Purnama kapat
Bungah kembangé kepat
Galangé ngempat

Haiku /2/
Surya makenyah
Jagaté kenyinng bungah
Nutugang lampah

Haiku /3/
Suryané endag
Ngangon bébék mameri
Pangupa jiwa

Haiku /4/
Napkala sanja
Kokokan cangak mulih
Leleh ngumbaraBanjar

Jimbar
Tinggar
Genah sangkep mabligbagan
Ngibungang suka nepasin kakéwehan
Paras paros salunglung
Sabayantaka adung
Pakedék pakenyung
Tan saling tembung
Trepti ngalangkungBaduda

Jelé goba tuna rupa
Nanging ayahé tan tuna
Ngatipuk maguyang aya
Anteng nagingin swadharma


I Ketut Aryawan Kenceng
Tamat SD, SMP, SMA ring Klungkung, naanin makarya ring widang pariwisata hotél travel agent, cargo ekspor impor, restaurant, garment/handicraft production. Sampun ngamedalang limang cakepan puisi sané mamurda Beruk, Bikul, Bubu, Rwa Bhinéda, miwah Bali Melah Bali Benyah.

No comments