Lacur Ulian Mayadnya?

Olih: Désak Madé Yunda Ariésta
 
Potrekan Supartika

Galahé suba jam dasa lebih seprapat peteng, munyin motor magerengan macelep mulihan. Éncol Mén Budi nyeeb jendéla. Tepukina lantas I Dé Budi tuun uling sepéda motorné.
“Mémé adi kondén mesaré? Kadén buin mani ngorahang sing medagang, adi buin metanding canang?”
“Tusing lakar adep, kal angon mémé merainan ngatag mani. Yadiastun i raga tuah ngelah punyan tabia, kal atagin masi matur suksma sareng Ida.”
“Oh kéto, mé mara teka uling kampus yang singgah di toko buku. Ada buku né demenin yang mé. Dadi yang ngidih tabungan méméné aji séket tali piah gén mé?”
Durinan meli Dé nah, pis tabungan méméné suba telah anggon merainan,” I Dé Budi tusing mesaut, ngembrosang mulian ka kamarné. Mén Budi lantas ke paon, nyemak piring, misi nasi jukut kélor masambel grago.
“Dé, medaar malu.”
Dé Budi nyeledétin piring, laut mesaut.
“Kéné suba, i raga lacur ulian merainan. Suba orain yang, mantra doén cukup, mémé ajakin modérn sing nyak. Sai-sai tuah naar grago. Ngelah pipis abedik, suba anggon merainan. Bin pidan i raga ngidaang menain umah?”
Ningeh ento méméné tuah makenyem sambilanga nyedogang piring.
“Kéné Dé. Maagama ento liu jalanné. Beneh saja né oraang Madé, ada jalan maagamé tuah ngangon mantra. Jani mémé metakon, ané ngidupin i raga apa? Kadén ulian mémé medagang canang?”
“Ae, men kénkén?”
“Yéning, makejang ané orahang Dé berpikir modérn ento, mémé suba sing ngelah penghasilan, sing kéto?”
“Gagaén lén alih mé, aluh to!”
“Tusing ja kéto suksmané Dé. Tusing ja ada yadnya ané memiskinkan. Tungkalikané, ento ané ngaénang i raga di Bali pada ngelah pangupa jiwa. Uling anak tuah tamat SD, dadong-dadong ngelah pangupa jiwa madagang sarana banten. Pipisé tusing ja anggon maseneng-seneng pedidi dogén, i raga mayadnya masi tekén semeton ané membutuhkan.”Désak Madé Yunda Ariésta
magenah ring Karangasem.

No comments