Puisi-Puisi Ni Luh Putu Wulan Déwi Saraswati; Keris Karo

Gagambaran Manik Sudra

Keris Karo

Nuju Karo,
tiang memargi
anteng jemet ngambel galang gumi
ngalintang dingin geni

Sira jagi mapamit?
papas sunar bulan
ngampet manah bhatari
ayu metaksu
anggen anggan déwiné
nyabat keris ring ulu ati kalané

Sira sané Kala?
Urip Durga, urip Brahma
Makasami lebur api
Kala butha, kala raja
Ngarebéda segara, ngaduk pertiwi
Sira Kalané?
Ten éling barak selem gumi

Sira sané jejeh?
Sané utama wantah kasujatian,
Sira maling, sira paling loba
Keris Karo lakar tegteg
ngambel galang gumi, nusantaraPanji Mas

Baris Bungan api
Tandruh
Musuh kaliwat timpal
Tanah sekadi natah yéh duka
Kering uripé ngitung suara tan peduli anak
Ngadep pertiwi
Ngutang bhakti
Mangkin puput sampun Panji Sakti dados pengawit manah
Sami sampun berig puun
Tangkah sesek bolong
Nolih Mas dadi bias
Sampunké raga mahardika?Gending Margarana

Bagia tan kadi
Ningeh suara kedis di muncuk tuguné
Sakadi gending jagat ngerauhin barak petak atinné
Pineh manah galang
Muda-mudi sampun girang ngejalanin satua idepné
Ten marasa sebet, ten éling pikobet
Inget sané miik rahayu,
Ingetan raga wantah atma sané madué karma
Bhakti negara patut kalaksanayang
Yadiastun ten magetih-getihNi Luh Putu Wulan Déwi Saraswati
tamat saking Jurusan Bahasa lan Sastra Indonesia Undiksha warsa 2014, cakepan sané sampun kawedar marupa pupulan puisi mamurda “Seribu Pagi dan Secangkir Cinta”.

1 comment: