Puisi-Puisi Kemerdékaan Sisia SD Negeri 1 Sekumpul

Gagambaran Manik Sudra

Agus
Kemerdékaan

Duké ipidan tiang
Ningehang cerita
Yudhané rames,
Getihé maliah
Ngebekin alasé
Akéh para pejuang mati
Melawan welanda
Ulian gerilya
Akéh para pejuang mati
Nindihin pertiwi
2017


Angga
Kemerdékaan

Duké ipidan
Yudhané rames
Getié meliah
Mawarna barak
Ngebekin punyan-punyanané
Jani tiang nuturin alit-alité
Apang nawang unduké pidan
2017


Gedé Sandika Pranata Putra
Pejuang Kemerdékaan

Duké ipidan
Yudané rames
Getihé meliah
Para pejuang
Mati nindihin pertiwi
2017


Héppi Sumiartini
Kemerdékaan

Duké ipidan yudhané rames
Getih meliah ngebekin pasih
Pasihé mawarna barak
Uli pidan kayang jani
Pasihé tetep mawarna barak
Titiang masatua
Ajak alit-alité
Titiang nagih ngetélang yéh paningalan
Ulian sedih tiangé
Ajak perjuangané
2017


Radit
Kemerdékaan

Imaluan bapa-bapa berjuang
Perang melaib ka guané
Ngalih apang aman
Terus mejalan ngeliwatin bet
Langsung mati musuhné
2017


Ketut Héni Mahayani
Jani Tiang Marasa Bangga

Duké ipidan
Titiang ngarasayang
Jelék guminé
Kena bencana
Salah pati
Nanging jani
Suba merdéka
Tiang
Marasa bangga
2017


Komang Arya Satria Darma 
Ngelawan Penjajah Welanda
Sakit ati tiang nepukin
Para pejuangé mati
Ngelawan para penjajahé
Nganti mati
Getihé  paketeltel
2017


Ni Luh Riring Pelangi
Kemerdékaan

Duké ipidan
Para pejuangé maperang
Kanti ka alasé
Mamunyi bedil
Glalak-gluluk pejuangé
Ngarebut kemerdékaan
Pertiwi, alas, tekén kubu
Misi getih meliah
Kanti jani,
Api kemerdékaan
Terus berkibar
Krana pejuang
Terus mautsaha
Ngrajegang kemerdékaan
2017No comments