Puisi-puisi Nursjamsu; Don Tuh


Sumber Potrekan

Don Tuh

Don tuh kepuk uli carangé
Ngimbang akesep ampehang pawana
Laut meré ka tanahé
Nyujur tongos manut titah HYANG WISÉSA


Basa Indonésianyané
Daun Tua

Daun tua terlepas dari dahan
Melayang-layang sebentar dibawa angin
Lalu jatuh ke bumi
Ke tempat yang telah ditentukan ILLAHI


Ingetang Setata

Punyan kayuné ento liglig
Tuh ngridig
Berag gidig
Ujan lan angin nguyak
Tan mari nguyak

Ingetang, ingetang setata
I punyan kayu sengsara!


Basa Indonésianyané
Kenanglah

Pohon itu tiada daun
Kering
Ceking
Hujan dan angin menderanya,
Menderanya tanpa ampun.

Kenanglah, kenang
Dia yang malang


Tanah Barak
(Katiba tekén Zus Hafni)

Buka ané suba-suba
I raga luas ajak dua
Nanging dugasé ngamulihang
I déwa ngilang
Ada ngaukin tiang
Hafni antiang!
Tiang makipekan
Apa sing ngenah....
Sing ada anak makaukan,
Tuah tanah barak ané ada
Mabejug sing misi apa
Di tekedé jumah
Munyin sepatun i déwané
Sing nyandetin munyin kenip tiangé


Basa Indonésianyané
Tanah Merah
(untuk Zus Hafni)

Seperti biasa
Kita pergi bersama
Tapi waktu pulang
Kau hilang,
Ada suara mnghimbauku
Hafni, tunggu!
Aku berpaling
Hening....
Tiada siapa-siapa,
Hanya ada tanah merah
Terungguk di sana
Waktu pulang ke rumah
Dekap-dekap sepatumu
Tiada memahami detak-detak selopku.


Kaketus saking: Bunyi Genta Dari Jauh


Nursjamsu Nasution
wantah pangawi wadu Angkatan 45, sané embas ring Lintau, Sumatra Barat, tanggal 6 Oktober 1921 lan séda ring Jakarta warsa 1995. Dané ngawitin makekawian daweg zaman Jepang. Akeh makarya puisi, satua cutet, miwah nerjemahang kakawian saking dura negara. Novelnyané “Lembah Hijau”, ngamolihang penghargaan saking Panitia Nasional Tahun Buku Internasional warsa1972. Puisi-puisi puniki kabasabalian antuk IDK Raka Kusuma.

No comments