Puisi-Puisi Nengah Pengabdian; Peteng Dedet


Gagambaran Olih Putra Ariawan

Peteng Dedet

Uyang Paling Inguh Sing Karuan
Nadak Sara Langité Peteng Dedet Tanpa Sunaran Bintang
Keneh Sungsut, Tangkah Sesek Karasa Ningalin
Yén dadiké Suarayang, Tityang Lakar Megeluran
“Bli Dini Negak di Sisin Tiang, Timpalin Titiang Kanti Riwekasan
Sakéwanten Titah Sang Hyang Widi Metiosan
Bli Ngalahin Tityang Lan Pianak Tan Pegatan


Suwung

Suwung, Karasa Suwung Guminé Jani
Sepi, Karasa Sepi Guminé Jani
Inguh, Karasa Inguh di Keneh Tiangé Jani
Sebet, Karasa Sebet di  Keneh Tiangé Jani
Tanpa Sabeh, Tanpa Tatit, Adi Jani Megedi Ninggalin Déwék Beliné Pedidi
Karasa Sawai Wai Beli Dini Nyakitang Hati
Dumogi Adi Bagia Sareng Pilihan Adiné Jani


Puyung

Ritatkala Papineh Bingung
Pikayunan Karasa Puyung
Pikenoh Luntang Lantung
Sakadi ya I Kati BangbungNengah Pengabdian
Nengah Pengabdian utawi Nengah Dwi Suputra embas ring Klungkung, 20 Méi 1989. Sané mangkin meneng ring Br. Tengah, Désa Manduang, Kec. Klungkung, Kab.Klungkung.

No comments