Potrékan: Paméran Pendidikan ring Klungkung


Anggén jalaran nglimbakang kawéntenan sastra Bali anyar, jurnal Suara Saking Bali nyarengin mamitegep paméran pendidikan ring Klungkung 18-20 Méi 2017. Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta kasarengin wakil ketua DPRD ibu Ida Ayu Gayatri sané macecingak irika yukti teleb nelisik jurnal SSB, buku lian, rauhing daging paméran. Niki wantah potrékan rikala acarané punika.

Jurnal Suara Saking Bali ring Pameran Pendidikan Klungkung
Poster Jurnal Suara Saking Bali

Bupati Klungkung teleb ngwacen Jurnal Suara Saking BaliNo comments