Prosés Kréatif “Raré Kumara”

Cover Rare Kumara

Sujatiné wénten rasa ragu rikala jagi ngamedalang cakepan puniki. Nanging sangkaning dukungan saking sawitran titiangé utamannyané penerbit Pustaka Éksprési, ngawinang titiang wanén ngamedalang cakepan marupa satua cutet sané kaping kalih lan mamurda “Raré Kumara” ring panguntat Désémber 2016.
Cakepan puniki madaging molas satua cutet sané pupulang titiang saking warsa 2015 kantos panguntat warsa 2016. Kalih warsa punika nénten ja lami. Yadiastun asapunika, saking manahé sané dalem, titiang meled pisan magiang rasan pamargin urip titiangé antuk sasuratan puniki.
Cakepan puniki anggep titiang pinaka “tamba” lan panegteg bayu rikala ring manah titiangé marawat indiké sané sampun lintang-lintang. Negesin urip saking makudang-kudang pamargi: suka, duka, lara, pati, nénten ja dangan antuk titiang. Titiang setata nglawan beban psikologis rikala nyurat satua cutet ring cakepané puniki. Sangkaning indiké punika, ngwacén cakepané puniki sakadi ngwaliang malih indiké sané sampun lintang ring galahé mangkin.
Rikala nyurat kakawian sastra Bali modéren, titiang nénten prasida lémpas saking tanah palekadan titiangé: Bali, sané sampun kasub antuk kearifan lokal-nyané sakadi mitos, adat, perilaku, kepercayaan, miwah tradisi sané kantun ajeg kantos mangkin. Sangkaning indiké punika, rikala makekawian titiang setata madasar antuk kehidupan modérn sané nénten prasida kapa-sahang sareng unsur tradional Bali.
Mabinayan pisan sareng cakepan kapertama titiangé sané mamurda “Ngurug Pasih” (2014), sané akéhan nganggén téma kritik sosial, cakepan sané kaping kalih puniki ngambil téma pamargin urip sarahina-rahina saking embas ngantos mawali ka genahé suwung.
Raré sané maduwé teges pianak lan Kumara (ring basa Sansekerta) maartos luh, nyaritayang indik anak luh sané embas ring jaman modéren. Ring Bali, Sang Hyang Raré Kumara kapercaya sané nyaga raré punika rikala kepus puser kantos uning ring beneh pelih.
Kepercayaan punika kantos mangkin kantun urip, yadiastun kantos mangkin durung wénten sané prasida muktiang indiké punika. Sapunika taler satua cutet sané lianan, nénten prasida kapasahang saking unsur tradisional Bali sané sampun mentik lan ketami kantos mangkin. Nika sané dadosang titiang dasar rikala makekawian. (Putra Ariawan)

1 comment:

 1. jangan biarkan kehilangan kesemptan anda mendapatkan bonus terpopuler dari donacopoker
  dan dapatkan uang jutaan rupiahnya
  Agen poker online
  Agen poker online
  Judi Kartu Online
  bandar qq donacopoker
  agen judi kartu online yang memberikan kenyamanan dan permainan yang lengkap
  BBM : DC31E2B0
  LINE : Donaco.poker
  WHATSAPP : +6281333555662

  ReplyDelete