Buléléng: Tigang Rahina Féstival 100 Monolog Putu Wijaya; Pacang Kalaksanayang ring Sajebag Bali Kantos Panguntat Warsa 2017


Wénten napi tigang rahina puniki ring Buléléng?
Wénten Féstival 100 Monolog Putu Wijaya.
Rahina Buda (23/3) wengi ring Rumah Belajar Komunitas Mahima, Jalan Pantai Indah Singaraja kalaksanaang pembukaan Féstival 100 Monolog Putu Wijaya. Acara sané pacang kelaksanaang kantos panguntat warsa 2017 lan kelaksanaang ring sajebag Bali puniki maduwé tetujon anggén ngaprésiasi kakawian saking pangawi Taban, Putu Wijaya, utaminé sané marupa naskah monolog.
Rikala pembukaan punika, kapentasang tigang naskah monolog inggih punika “Kemerdekaan” antuk Komunitas Mahima (aktor Julio Saputra lan sutradara Kadék Sonia Piscayanti), “Ih” kepentasang olih Téater Kampung Seni Banyuning (aktor Ayu Sri Damayanti, sutradara Putu Satria Kusuma), miwah AA Ngurah Anggara Surya (Téater Kalangan) antuk naskah “Surat Kepada Setan” sané kasutradarain olih Manik Sukadana. Lianan ring punika, taler kawacén orasi budaya saking Putu Wijaya, sané kawacén olih penggagas acara Putu Satria Kusuma.
Selanturnyané, pementasan ring dina kaping kalih kalaksanayang ring Kampus Bawah Undiksha antuk orasi busaya saking Hardiman, dosén Seni Rupa Undiksha. Rikala punika taler kapentasang tigang naskah inggih punika naskah “Hari Ibu” antuk Téater Kampus Seribu Jendéla (aktor Yusna Safitri lan sutradara Hardiman), naskah “Mulut” antuk Komunitas Mahima (aktor Dési Nurani lan sutradara Kadék Sonia Piscayanti), miwah “Tua” antuk aktor lan sutradara Arik Sariadi.
Ring dina kaping tiga, taler kelaksanayang ring Kampus Bawah Undiksha antuk orasi budaya Cok Sawitri sané kawacén olih Kadék Sonia Piscayanti. Naskah sané kapentasang inggih punika “Damai” antuk Téater Kalangan (sutradara lan aktor Wayan Sumahardika), “Nol” olih Téater Puntung Rokok (sutradara Syahrul Iman lan aktor Dhani Mahatma Gandhi), miwah “Anjing” antuk Téater Kampung Seni Banyuning (aktor lan sutradara Putu Satria Kusuma).
Festival 100 Monolog Putu Wijaya puniki, pacang kalaksanayang kantos panguntat warsa 2017 ring sajebag jagat Bali antuk rincian sementara, inggih punika Buléléng 62 lakon monolog, Dénpasar 20 lakon monolog, Tabanan 8 lakon monolog, Bangli 3 lakon monolog, Jembrana 2 lakon monolog, Klungkung 2 lakon monolog, Karangasem 1 lakon monolog, Gianyar 1 lakon monolog, lan Badung 1 lakon monolog. (sup)

No comments