Puisi-Puisi I Wayan Tojan

Sumber Gagambaran

Ulian Tutur
Olih: I Wayan Tojan

Tutur buin tuturang
Ané bedik dadi liu
ané besik dadi dua
Ané bawak dadi lantang
Pelih bisa dadi beneh
jani liu dueg nutur
ulian tutur bisa sugih
ulian tutur bisa lacur
ulian tutur liu ngelah timpal
ulian tutur bisa ngelah musuh.Budang Bading
Olih: I Wayan Tojan

jamané suba mabading.
solahé bareng nyungkling.
saru beneh kén tusing.
saling tuding.
kénéh masi uyang paling.
lampah idupé uyak gering
bibihé kedék kénéhné ngeling
bé bébék bé guling
ya kedék ya ngeling
Cara Jani
Olih: I Wayan Tojan

Cara jani
sing perlu géngsi
Nyak petani
Nyak pagawé negeri
Apa buin dadi kuli
Né penting rejeki
Pang payu naar nasi
Ajak ngopi
Sambilang kasa kisi

Asal da korupsi.

No comments