Indik Ujan Saking Pandé Kurniawan

Sumber Gagambaran

Nyaritayang Ujan
Olih: Pandé Kurniawan

wénten gesit, sané mamargi
ri tatkala masan ujan kémanten
wénten malih crita, sané prasida katuturan
yéning nemonin sasih sampun ngelingsiran

mangkin, wantah pangaptian
sané kaartiang yéning crita
nénten ngrasayang gesit
lan ujan wusan ring pananggal
sané janten sampun
ngerépatin manah mangdané ngutsahayang
nyeritayang gesit punikaNegesin Ujan
Olih: Pandé Kurniawan

negesin kukuh nyané suaran ujan
wantah prasida kadabdabin
olih kembang nyané sekar kemoning
sané ngrentebin alus desir angin panyemengan
salanturné
ulung, lan masanding malih sekadi pituduhné
sané engsek, ngresepin akah sekar kemoning
lan ngrepatin samar-samar pejalan matanaiKarmaning Ujan
Olih: Pandé Kurniawan

ujan encah apetengan
tanahé kembang licitan
makasami senawané malih milpilan padéwékan
ngutsahayang ngembangan pusuhné jepun cenana
ngutsahayang ngelanduhan pucilné semaga bona
rumasa punika
karma karmaning utama.No comments