Sigug

Olih: I Wayan Tojan
Sumber Gagambaran: Google Image

kaki grudug
diduwur gradag-grudug
sigug ngadug-adug
alas gunungé katimpug
pasih nagih kaurug
pipisé pang madug-dug
gradag-grudug
puput payu wuug
briak-briuk saling itut
dibetén saling gut-gut
diduwur anggut-anggut
kén pelih kén patut
kadi anaké ngentut
puput payu uyut
ajeng telasang tut....


No comments