Mémé

Olih: Agus Sudipta
 
"Nenek 1" Gagambaran Dullah
Tongos tiang ngeling tatkala manying
Tongos tiang ngidih rasa tresna asih
Tongos tiang masadu tatkala bendu
Tongos tiang ngambul ulian jendul
Kangen seken kangen
Sedih...tiang sedih
Takut...tiang takut
Engsek...tiang engsek
Yéning tongos tiang totonan ilang
Dija tiang buin ngalih lan makatang
Tongos ané tulus tan pegatang
Tongos maduman rasa tresna lan sayang
Tongos tiang ngorahang makejang

Mémé...abin tiang lan gelut tekekang


No comments