Di Kota Dénpasar Kedisé Buung Mamunyi

Olih: DG Kumarsana

Taén ningeh kedis buung mamunyi lan metinggah di carang Bungut kota Denpasar, punyan punyan asem majéjér makejang bah
Maganti baan punyan beton, carang ngalih pipis
Peteng lemah maadukan
Cariké ube dadi jalan by pass lan tukadé jani sing ngelah selah tongos yéh membah
Patesné adanin got tongos mesahin penganggo
(lamun enu ada got kedas)
Sempéda di marga protokol kapah mentas, ube liu uyak motor
Sempéda jéngki jani sing kanggo! Apabuin udara semengan abot baan oksigén
Kénkén sing kabibilan dadi gangguan keséhatan, sesek napas tur rawan asma bronchitis
Oksigén kuang isepa baan asep knalpot montor
Jalané nyerit montor mekalukan
Mekita nyebrang batisé payu ngetor

Taén dingeh kedisé mamunyi lan metinggah di carang
Kénkénang kal metinggah punyan punyan telah tastas
Maganti baan gedung gedung metingkat


1 comment: