Tampurhyang

Olih: Agus Mahardika
Ri kala batisé napak watu-watu giri
Purnama kalimané rauh masuluh ring ranuné
Terang galang ngawangsuh letuh panyingakan
Pinus, ampupu, sané satya neduhin angga
Kaampehang kesiran anginné, ngetél
Damuhé kadi mirah katibénin sunaran purnama
Manyiratin jihwa kakungkung indria
Kulité taler nyantenang, dingin
Ambuné ngelut giri, sayongé ngecup pertiwi
Daging akasané sahasa nedunin wana,
Manyaratang semara
katuju linggih payogaan Hyang Betara
Ring padan Giri, Tampurhyang.


No comments