Rwa Bhinéda

Olih: I Wayan Wikana-Seraya

Gagambaran Olih Supartika

Idupé tuah dadua,
Né mawasta Rwa Bhinéda,
Jeléné kalawan melah,
Petengé kalawan lemah.
Pamarginé sampun katitah,
Nyarengin pamargi ya I Galah,
Tegeh endép, menang kalah,
Punika wantah nganutin solah.
Masolah sané melah,
Sinah karmané taler melah,
Éling ring jelé melah,

Becik margi ngrereh genah.No comments