Padang Tuh

Padang Tuh lan Sang Pangwacen 

Murdan Cakepan    : Padang Tuh
Pangawi                  : Tudékamatra
Kawedar Antuk      : Paramita Surabaya
Warsa                      : 2013
Tebel                       : x + 86 kaca

            Padang Tuh puniki wantah pupulan puisi basa Bali modéren saking pangawi sané maduwé peséngan I Putu Gedé Raka Prama Putra utawi sané ketah kauningin antuk Tudékamatra. Cakepan puniki madaging 86 puisi lan kawangun antuk makudang-kudang téma sakadi téma sosial kemasyarakatan sakadi ring puisi sané mamurda Nogog, cermin diri sakadi ring puisi sané mamurda Jengah! utawi Padidi, wiadin kritik sosial sakadi ring puisi sané mamurda Paturu Anak Bali. Ngwacén cakepan puniki, i raga pacang manggihin sosok pangawiné sané saderana lan tenang rikala nyurat puisi-puisi puniki. Indiké puniki kauningin saking basa sané kaanggén: sadarana, lan nénten ja makulit nanging nénten ngicalang tatujon saking puisi puniki.
            Murdan puisi sané wénten ring cakepané puniki inggih punika: Padidi, Nogog, Inguh Paling, Jengah!, Pagehang, Bunga Lara, Inget-Ingetang, Adake?, Aduh...Aduh...Aduh..., Padang Tuh, Tuture Luntur, Ujan Angin, Nyaluk Sandikala, Puyung, Ketag-ketug, Dija Ngalih Sesundih?, Panampahan, Patakon Sepi, Kambang Rerambangan, Gumine paling, Ngeling, Jekjek Berek, Paturu Anak Bali, Gedig Kendang, Elingang, Lindung Uyahin, Kebus Dingin, Cerita I Padang Lepas, Dot Magedi, Pajalan Peteng, Ulah Pati, Tiang Peteng, Bales Ujan, Bekel, Angin Peteng, Di Pasisin Ujan, Gumine Gerit, Sebet di Idup, Kubu Ambengan, Suba Dadi Bubuh, Jukung Kampih, Girang, Cirin Galah, Tukad, Apa To Sunar Liang?, Padang, Kutek Puek, Yeh Paningalan, Layangan, Di Beten Peteng, Dini Uyut Ditu Uyut, Punyan Biu, Ngejer Ngetor, Keberang Keberang, Tuara Ada Apa, pelih, Maguyang, Bunga Layu di Peteng, Atebih Jaja Uli, Jukung Kloping, Kalangan Tajen, Bukal Kalong Lelawah, Gulem, Ane Buka jani, Di Bucun Peteng, Ba Duur Don Keladi, Nglanduh Inguh, Roko Akatih, Mabesikan, Punyan Kepuh, Sajan Inguh!, Liange Tuh, Yeh Tresna, Ada Masi, Sing Sida Nambakin, Segara Indria, Api di Tengah, “Cening, Mai Jani Mulih”, Kopi Selem Pait, Ngartiang Peteng, Satua, Anake Ngorahang, Nyesel Padidi, Liep-Liep, Petenge Jani, lan Buyung Bangke.
            Niki wantah silih sinunggil puisi sané kaambil saking cakepan puniki mamurda Roko Akatih (kaca kaping 68).

Roko Akatih
Olih: Tudékamatra

Roko Akatih
Caket ninggil di bibih
Apa ané sida katolih?
Tuah api ané ngendih
Tuah andus ané makudus
Makeber andus tegeh nambung

Roko akatih
Ngendih ninggil di bibih
Pepet petengé suba katolih
Panyuud palaib getih
Pegat angkihané bilih
Sétraneé paek kapanggih
Tangis sedih...No comments