Iwang

http://1.bp.blogspot.com/-ecCpu6u-MfU/Vbd6vGr6NsI/AAAAAAAACR4/I-auWY2x2q4/s1600/
Sumber Gagambaran

Tiang ngeling
Boya ja manying
Tiang tuah sedih kingking
Ulian gedén dosané tan patanding

Tiang sedih
Boya ja ulian blengih
Tiang sedih ulian ngelah pelih
Pelih laksanan tiangé kaliwat lebih

Dumogi Hyang Widhi lédang
Lédang ugi ngampurayang
Laksanan titiang iwang
Akéh tan pawilang

Dumogi titiang kari kaicén galah
Galah anggén titiang ngubah
Laksana kaon corah
Manados melah

NB: Puisi puniki naanin kawedar ring Bali Orti (Bali Post) Redité Paing, 31 Juli 2016.


No comments