Tengah Lemeng

Olih: Joko Pinurbo
 
"Bulan di Atas Bukit" Gagambaran Popo Iskandar
Angin baret nglinus di kamaré
Ujan bales, matimpal tatit, kerug
lan grudugan galah di tangkah ragané

Suud kéto makejang nget
Sasihé neket di kaca jendélané
Tuah masisa carang lan don ané tuh
mebrarakan di duur baléné

Dugasé totonan tengah lemeng
Ragané ngeling. Nanging baléné
ningeh ling ragané buka gagendingan

(1989)

NB: Puisi puniki kabasabaliang olih I Putu Supartika saking puisi sané mamurda “Tengah Malam” kakawian Joko Pinurbo. Puisi puniki kaambil saking cakepan “Selamat Menunaikan Ibadah Puisi” kaca kaping 1.No comments