Pegat Makadang

Olih: I Madé Oka Sugiarsana
Sugal kasar bakat timpalang,
unduké katungkalikang,
kaku kekeh kemig nyulig ngadu itungan,
apang maan kenehné magarang,
yadiastun ngemasin pegat makadang,
ala gawé kabuatang.

Ulian bikas momo memangsang,
ngajak kadang kenyat sikut-sikutang,
makejang nagih gelahang,
ngaé uyut biut di pakubon tan rérénang,
payu ané jani umah pakarangan dadi jalarang,
sikut sataké punah kapucehang.

Benang sepat bolo mambatan lantang,
asta kosala-kosaliné tan karunguang,
nyujukang umah sada ngandang,
natahé ilang katelahang,
wiréh lobané suba kadung kaulurang,
tan urungan pancabayané kal temuang.


NB: Puisi puniki naanin kamuat ring rubrik Bali Orti (Bali Post) rahina Redité Umanis, 12 Januari 2014


No comments