Kunang-Kunang

Olih: I Putu Wahya Santosa
Sumber Potrekan


1/
Kunang-kunang
Kadi embang ngembahang galang
Ngigelang pitehan idupé nguberin lawat liang
Kunang-kunang
Makeber ngindang makampid uyang
Ngancuk muncuk buyar angin tawang
Kunang-kunang
Sawates-wates galang ngembahang liang
Sawates-wates liang ngemit uripé kanti langité mayang

2015


NB: Puisi kakawian I Putu Wahya Santosa sané mamurda “Kunang-Kunang” puniki naanin kamuat ring rubrik Médiaswari (Pos Bali) rahina Redité Wagé, 29 Méi 2016.


No comments