Ratu Tuan Baris Cina

Olih: I Putu Ari Kurnia Budiasa
 
"Tari Baris" Gagambaran Affandi
Ritatkala Sang Hyang Surya
Mijil saking wétan
Ring pantaraning langit lan pasisi Sanur
Pagrudug suaran pemarginnyané
Sekaa alit wong cina
Nanging lacur baya nibénin
Kapal nyané bencar kabencana  ombak
Tan katulung,
Saking besakih ulung ring sanur
Tuah sisan belahan kapal kampih
Dek-dek lidek, belah benyah jukung njung
Belahan njung, dados blanjong Punika sané uningin tiang! Mamargi tan parasa lan tatujon Ngantos rauh ring tanah landuh Landuh, rena, raris metu renon Nggih, punika sané uningin tiang!
Panugrahan Sang Hyang Widhi kuasa
Gemah ripah, sarwa mentik
Mawetu ngatos tan éling
Bekel tiang saking panegaran tiangé
Mas mirah intan permata Sesakep gamelan agung Berrr…lan burrrr….
Masuara nyusup ring angen Suara sungu masuara ngumbara Nundunin manah ksatria Pangawit sasolahan agung
Pusaka budaya patitip sang pitara Katur ring Sang Hyang Wenang Ratu tuan baris cina


NB: Puisi puniki kaambil saking cakepan “Dénpasar lan Don Pasar” kaca kaping 11.No comments