Kidung Puyung

Olih: I Putu Wahya Santosa
https://putubonuz.files.wordpress.com/2012/05/
"Bayangan di Langit" Gagambaran Putu Bonuz

1/
Kulkul idep puyung
Buka katengkung paksi puyung
Tuah matembang kidung-kidung puyung
2/
Lampah puyung
Tuah majalan ngalih umah puyung
Ngijeng manyama ngajak isin puyung
3/
Awak puyung
Tulus buka angin puyung
Nglukar jingga di langit puyung

2015NB: Puisi kakawian I Putu Wahya Santosa sané mamurda “Kidung Puyung” puniki naanin kamuat ring rubrik Médiaswari (Pos Bali) rahina Redité Wagé, 29 Méi 2016.

No comments