Jedingé Matalang

Olih: Tudékamatra

"Mandi di Pancuran" Gagambaran Hendra Gunawan

Jedingé matalang
Dija isiné makejang?
Ujané empet
Danuné nyat
Tukadé pegat
Alas gunung magundul puun

Yén suba buka kéto, dija lakar ngalih yéh?
Yéh pasih kanggoang oyot!
“Da eda ngawagin mamunyi!
To tolihin yéh ning membah
di pipa-pipa sisin margané!”

Né suba madan satua pegat-pegat
sing taén pragat
Ento yéh PDAM, yéh meli
Nyen ngelah pipis, ento ané dadi ngoyot

Pipisé malaibang embahan yéh di danu, di tukad,
abana ka hotel, vila, resort, lan spa
Awak sing ngelah pipis eda ngipi
nyidaang ngrasayang mandus sesai
nganggo yéh ané ning ento

Gumi Bali nak suba tusing gelah i raga padidi
Ada munyi “Bali for tourism

Mémé Dewa Ratu!


No comments