Basa Bali

Olih: Suntari Pr.
http://3.bp.blogspot.com/-whE2M-yvcqw/UMvRZZuTrKI/AAAAAAAAC3c/qOp604X9FFU/s1600/
Sumber Gagambaran

Tan uning titiang ring karanan ipun,
Suksman titiange kategul antuk benang sutra,
Ngranjing manyusup tulang ngantos ka sumsum,
Sane dados bagian awak titiange.

Sareng maurip saking ayunan ngantos kelih,
Seduke ngipi, mamanah tur ngamedalang rasa,
Ring sajeroning basa ibu,
Manah titiange sampun kelih antuk cayane,
Kaborbor sukman titiange antuk cayane,
Titiang manggihin pribadin titiange,

Titiang magubugan ring masyarakat,
Terus masemetonan sareng sawitra,
Baktin titiang ring rerama nenten ja kirang,
Kasih-kinasih sareng alit-alite,

Sane encen kirang kapikayunin,
Titiang nyelipang raos anyar,
Anggen titiang payas sane cocok ring kala puniki,
Kapanggih rupanipun ngenyagang manah.


No comments