Nyoman Tusthi Éddy


Tusthi Eddy

Nyoman Tusthi Éddy embas ring Dusun Pidpid Kecamatan Abang, Kabupatén Karangasem, Bali, duk tanggal 12 Désémber 1945. Dané masekolah ring Fakultas Keguruan lan Ilmu Pendidikan (FKIP) Singaraja lan tamat warsa 1969.
Lianan dados guru, dané taler nyurat puisi, cerita péndék, ésai, kritik, nganggén basa Bali wiadin Basa Indonésia. Sasuratan dané kawedar ring makudang-kudang surat kabar minakadi Bali Post, Kompas, Suara Karya, Horison, Basis, Warta Hindu Dhrama, Sarad, miwah sané lianan. Akéh ngamolihang penghargaan saking masesuratan sakadi polih piagam memajukan sastra Bali anyar saking Sabha Sastra Bali warsa 1999, piagam penatar sastra Bali modérn saking Dinas Pendidikan Karangasem warsa 2002, hadiah sastra Rancagé warsa 2004 antuk jasa, lan warsa 2009 malih ngamolihang hadiah sastra Rancagé antuk pupulan puisi Bali modérennyané sané mamurda “Somah (2008).”
Sejabaning punika, dané taler nerjemahang sastra Indonésia lan sastra Inggris nganggé basa Bali. Cakepan-cakepan dané sané sampun kawedar luiré:
Kenangan demi Kenangan (1981)
Puisi Seputar Dunia – Terjemahan (1984)
Sajak-sajak Timur Jauh dalam Terjemahan (1985)
Gumam Seputar Aprésiasi Sastra : Sejumlah Ésai dan Catatan (1985)
Perbandingan Kata dan Istilah bahasa Malaysia-Indonésia (1987)
Mengenal Sastra Bali Modérn (1991)
Kamus Istilah Sastra Indonésia (1991)
Wajah Tuhan: di Mata Penyair (1994)
Cerita Rakyat dari Bali 2 (1997)
Rerasan Sajeroning Désa (Pupulan Puisi Bali, 2000)
Duh Ratnayu: Tembang Kawi Mendamba Cinta (2001)
Tafsir Simbolik Cerita Bagus Diarsa (2002)
Ning Brahman (Pupulan Puisi Bali, 2002)
SungaiMu (2004)
Somah (Pupulan Puisi Bali, 2008)
Niki wantah silih sinunggil puisi kakawiannyané sané mamurda “Patapan I Kedis” sané kamuat ring cakepan pupulan puisi Bali anyar dané sané mamurda “Somah (2008)”

PATAPAN I KEDIS 
(Nyoman Tusthi Éddy)


Suryané kepit makenyit
Kampidné kebat makebit
Masuaka buah basang
Seduké tong dadi tungkulang
Nyiksik bulu nunggu tuuh
Inget tekén ketélan damuh
Ngindangang uripé saking sinah
Nganti ka gumi wayah
Nyikut langit makbak alas
Kapitui idepé olas
Kabanda magantung tresna
Ngengsap tuuhé kadehdeh tua
Nginkin mataki-taki mulih
Inget idupé baan nyilih
Baat pesan tadtadan karmané

Kakilit moha bun lampahé

No comments