I Madé Sanggra


I Madé Sanggra (almarhum) wantah silih sinunggil pangawi sénior sané maduwé komitmen ngalestariang sastra Bali modéren. Dané embas ring Sukawati, Gianyar warsa 1926. Dané ngawitin ngripta sastra Bali modérn warsa 1970 antuk nyarengin  sayembara  taler dados  juara ring sayembara  punika antuk satua cutetnyané sané mamurda  Katemu ring Tampak Siring. Satua cutet  punika taler kadadosang lakon arja olih Prof.  Dr. I Wayan Dibia daweg Pésta Kesenian Bali (PKB) 2005. Pupulan puisi Kidung Républik (1997), ngamolihang Penghargaan Sastra Rancagé ring warsa 1998. Pupulan puisi puniki pinaka pupulan puisi sastra Bali modéren  sané kapertama  ngamolihang Penghargaan Sastra Rancagé.
Sareng pangawi sastra Bali modéren Nyoman Manda saking Gianyar, Madé Sanggra kantos lingsir kantun nerbitang majalah sastra Canang Sari. Dané ngalahin (séda) rahina Buda, 20 Juni 2007.
Kakawian-kakawian dané sané sampun kawedar inggih punika:
Ganda Sari (Pupulan Puisi, 1973 sareng Nyoman Manda)
Kidung Républik (Pupulan Puisi, 1997)
Katemu ring Tampak Siring (Pupulan Satua Cutet, 1970, 2004)
Niki wantah silih sinunggil puisi kakawian dané sané mamurda “Dénpasar sané Mangkin” sané kaambil saking cakepan “Dénpasar lan Don Pasar (2013)”

DÉNPASAR SANÉ MANGKIN
(I Made Sanggra)

dénpasar sané mangkin
katah pwangun nyujuh langit
makwéh sawah dados umah
umah dados sawah

dénpasar sané mangkin
pasliwer wong sunantara
solahnyané soléh-soléh
payasnyané melag éndah
malalung makamben lambih
macukur mabok dawa
luh matingkah mwani
mwani maambek….


Agustus 1971

No comments