Blook, Uyah, Les

Olih: Kadék Sonia Piscayanti

Sumber Potrekan: tatkala.co

Pertama kali naar blook, jeg jaan gati asané. Nambah duang piring. Gass. 

Suba taén ningeh blook? Carané maca blook. Double o. Apa madan blook. Dugasé ené yang melali ka Les. Nawang Les? To bagian kangin Téjakulané, Buléléng ngelahang. Ngelah timpal ditu melah gati, Don Raré adanné. Sengaja melali sambilang ada tuturang, singgah kemu, ngorta kemu mai, saget seduk basangé. Tundéna makan. Ané madan blook. Blook né dadi aktor utama menuné. Teka atérmos, kebus gati. Mara bukak termosé, mih pesu andus, asané mara gati angkida uli komporé turuanga kemu.

Blook né nak jukut. Lakarné ané utama, muncuk don waluh alias pucuk daun labu, lan sabrang cacah alias keséla sawi ané macacah. Selain ané utama ento ada masi bintang tambahan ané madan jagung manyahnyah, jak sambel goréng uyah sera tabia. Standar operasionalné naar jukuté ené, kené. Pertama, jemak nasi. Kedua, jemak jukut blooké. Ketiga, jangin jagung magoréng to, jangin sambel uyah sera tabia. Mimihhhh. Tong. Nyén léwat sing matolihan. Nah apa séh ané ngeranaang jaan jukuté ené. 

Kolaborasi rasa ané ngeranaang jukuté ené juara. Jani bayangkan gén ba. Sedekan seduk tomplok blook cara kénkén semesta jeg merestui gati. Jukut tiada duanya di dunia né. Jukut berkarakter né. Filosofiné liu né. Muncuk waluh to karakterné lemuh seger, menyembuhkan. Séla sawi né karakterné kuat, élegan wibawa. Basa genep karakterné berbéda-béda tapi tetap satu jua. Bawang matambus misi masi. Suna cekuh lebihan apang segeran. Mica misi bedik, cengkéh bedik apang anget. Plus misi nyuh nguda makihkih campurina ditu. Adukanga dadi besik menjadi sempurna. Jukuté né cara misi kanji krana kuahné mengandung séla sawi. Tapi ento suba ané ngeranaang jaan. Jadi kuahné to unik asané.

Di baduur jukuté jangin jagung manyahnyah trus nasiné bejekin jak sambel uyah sera tabia to. Misi masi bé pasih magoréng ané seger oger mara teka uli segara. Mih. Jaané. 

Blook né suba cara makanan khas di Les. Dadi wélcomé food. Makanan selamat datang. Jani ngangsan liu ané demen jak blook. Krana blooké ené bergizi tinggi lan kandungan protéinné melah. Di samping to bahan-bahané organik makejang, sing ada misi unsur kimia. Muncuk don waluh sing nganggo pupuk, séla sawi masi sing nganggo. Nyuh masi tusing. Babungkilan anggo basa masi sing mapupuk. Seger oger gatiné bé naar né. Séla sawi to mengandung karbohidrat masi, ané diét sing perlu misi nasi naar jukuté né, krana suba misi karbohidrat. Tapi amen sing diét sikat gén duang piring. Nak jaan gati. Ipidan mara ulesné sing misi nasi anaké naar né, krana sing ngelah nasi, men jani asal nu ngelah nasi jeg jaanan misi nasi. 

Di samping jukut blook ané seger ené, ada unsur penting masi ané perlu né. Uyah. Uyahné né ané menentukan masi. Jaan sing jukuté tergantung uyahné. Makané, amen kuangan uyah ada istilah sing masa uyah. Kapah nak ngoraang sing masa cekuh, pasti sing masa uyah orahangé. Nah di Désa Les, uyah sing kal kuangan karena ditu anaké ngaé uyah. Uyahé ento melah gati alami, organik, langsung teka uli yéh segara, sing misi maolah di pabrik buin, tapi langsung di pinggir pantainé. Yéh segara to masaring di tinjung (kerucut) madan nyah. Ditu masaring malu dengan bahan alami, mara yéh saringané majemuh sampai dadi kristal uyah. Apang dadi uyah to bisa makelo, uli 3-4 hari. Tergantung sinar matanainé. 

Timpal yangé Don Raré né ané ngédéngang cara ngaé uyah, mih ternyata kéweh ti ngaé uyah, buin misi campur tangan semesta liu gati. Petani uyahé harus sabar ngantiang ai, amen ainé gedé énggal uyahé panén, amen gulem sing ba ngidaang panén. Apalagi amen hujan, benyah ba panén uyahé, harus kembali ka nol buin. 

Mara ningalin kéweh gati nak ngaé uyah, adi pedalem gati masi petani uyahé. Suba kenyel gati ngaé uyah, misi mudah buin hargané. Padahal kéweh gati ngaé uyah. 

Lénan kén ento ternyata pemerintahé ngimpor uyah, sing ja uyahé né belina. 

Uyah uli dija kadén teka ka peken-peken. Makané amen pang nyak nyamané di Les ngaé uyah, belinin uyah nyamané. Jukut blook sing misi uyah asli uli Les nak sing jaan asané. 

Jukut sing masa uyah cara pribahasané bagaikan sayur tanpa garam. Kéto malu nah. Alih waktu mai ngaé uyah sambilang naar jukut blook.

 

No comments