Rurung-rurung di Bléléng, Uli Rurung Jét, Tuli Bisu, Sampé Lorong Melati

Olih: Kadék Sonia Piscayanti

net.

Dija alih di dunia ené ané madan Rurung Jet? Rurung to kan jalan, jét to kan pesawat jét, rurung jét artinné jalan pesawat jét? Bléléng gén ngelah. Aéng gati. Sing ja rurungé to isiné pesawat jét gén, tapi sebenehné apa kadén maksudné, sing tawang masi. Pokokné adané Rurung Jét.

Penemu rurung jét né ané harus telusurin malu. Bapak yangé maan katakonin, adi sing nawang ya nyén ané ngaé adan Rurung Jét né. Kenapa adi madan Rurung Jét. Tapiiii, asananga sih karana rurungé ené paling lantanga, di pusat pemerintahan orahang, di seputar Jalan Ngurah Rai, paling gedena, tur nyerogjogang, alias, menurun uli kaja, atau menék uli kelod. Nah kéto ba, bayangang gén ada rurung, trus los kéto lantang, gedé, tur nyerogjogang. Ulesné ipidan bayangané amen ada nak léwat di rurungé ené cara jét ya melaib, ngelongsor drastis. Kéto ulesné.

Ané lénan tekén rurung jét, ada madan Rurung Tuli Bisu. Ento sebenehné rurungé spesial gati, karana tuli bisu, padahal rurung lén makejang memunyi tur ningehang, wakakakak. Sing kéto. Tuli bisu secara harfiah kan sing ngidaang ningeh sing ngidaang ngomong, tapi kan mula dija dija rurung to kan tuli bisu. Masak ada rurung ceréwét mamunyi, tur ngomél, kan tusing. Émangné Mamak kamuné ceréwét gati héhéhé. Dija dija rurung mula mendep gén. Biar kénkénanga, anggona apa mendep gén. Tapiiiii, di Bléléng adan rurungé mula tuli bisu karana ada sekolah luar biasa ditu. Adané sekolah tuli bisu pidan. Nah dadiné sampai rurungné adanina tuli bisu. Padahal adan jalané Yudistira. Tapi di Bléléng sing ada nak nawang yén orahang Yudistira, amen tuli bisu makejang nawang. Kéto. Jalané nak bedik gati. Uli Jalan Véteran to bélok kanan, ditu ba. Tuun, bélok sampai tembus nyanan ka Jalan Ngurah Rai. Bedik tur penyalah gati rurungé ené. Tapi dadi rurung alternatif. Terkenal dadiné. Nah to ba madan Rurung  Tuli Bisu.

Ané terakhir, jani ada madan Lorong Melati. Serem gati kan adané. Cara umahné Suzana gati misi melati liu, pasti serem peteng-peteng. Hiii. Lorong Melati né, tongosné di jalan ané uli pempatan Udayana, Ngurah Rai, jak Pramuka, ané beneng kangin to, ané bedik to, madan Lorong Melati. Bawak gati jalané tur sempit gati makané adanina kéto. Tapi da bayangané ada liu melati ditu. Boro-boro ada melati, rurungé cenik gati, aspal gén tumbuh, sing ada melati.

Tapi kok bisa adanné  Lorong Melati, perlu masih dikaji lebih lanjut.

Nah rurung-rurungé ento jani suba ngangsan sing ada nak ngingetang, adané gén suba liu nak engsap. Soalné ngéngkén masi nginget adan rurung, jani suba ada google map, tinggal tentukan gén titikné, pragat ba. Tapi bagi yang pribadi, melah masi ngenehang adan-adan rurung imaluan, soalné, cara janiné, standar gati adan-adan rurungé, sing kréatif gati. Melahan ba ané ipidan, gagah-gagah gati. Rurung Jét, Rurung Tuli Bisu, Rurung Lorong Melati. Cara menéror rasa ingin tahu iraga apang sing standar gén kenehé. Ada usul adan lén? Misalné Rurung Bungut Buaya, Rurung Lipi Gadang, Rurung Bani Mati Takut Seduk. Semacam kétolah. Miluin makeneh téh.

No comments