Puisi-puisi Ni Madé Puspayanti; Jatma Korupsi

Sumber: id.pinterest.com

Jatma Korupsi

 

Korupsi …

Akéh jatmané sané korupsi

Makada rakyaté sengsara

Makada rakyaté tiwas

Makada pejabaté sugih

Korupsi laksana sané jelé

Laksana sané momo corah

Sané ngranaang jagaté uug

Ulian ulah pejabaté sané korupsi

Ngiring berantas korupsi

 

 

Meled Magaé

 

Sesai titiang ka carik

Nulungin bapan titiangé magaé

Nulungin ngaritang sampi

Yan sampun sampiné ageng pacang adol

Jinahné anggén numbas bibit sampi

Sisané tabung ring LPD

Ada anak sané nulungin ngalihang pakaryan

Sakéwanten tagihine jinah lan janjianga pakaryan

Laut nénten wénten orti

Nah, sinah ento plaibanga jinahé

Pakaryan tusing maan

Duhhh… sebet atiné

Ada manusa jelé buka kéto

Malaibang jinah lan nyanjiang pakaryan

Ngiring iraga nelebang budi pekerti sané manut agama


Ni Madé Puspayanti
embas ring Galiran, 20 Oktober 1996, dados mahasisia seméster VII, ring Prodi Pendidikan Bahasa Bali, STKIP Agama Hindu Amlapura.

No comments