Malajah Adan-adan Mua, Uli Mua Naga Kanti Mua Tum

Olih: Kadék Sonia Piscayanti 

Sumber Gagambaran: inagblog.com

Taén sing ningeh ada nak ngaukin timpalné aji mua naga, atau mua ancruk, atau mua tum. Yang sai ningeh terutama dini di Bléléng, pas kebetulan ada nak macanda, atau ada nak ba kenal akrab, kapah tepuk, saling jailin, atau saling cacad, pesu ba macem-macem mua, uli mua naga, mua ancruk, mua tum, sampai mua talenan, mua caratan, mua aspal, mua apa gén ja. 

Nah uli dija sih asal muasal jenis jenis muané né. Yang masi kondén menelusuri, tapi ané menurut yang ngaé penasaran, adi bisa jenis-jenis muané liu gati. Yén catet, kéné klasifikasiné.

Pertama, ané berdasarkan pendekatan menyerupai binatang. Misalné mua naga. Nah, masalahné, suba taén nepukin naga? Adi bisa ngoraang mua naga. Nah to ba. Mungkin, né mungkin, ipidan anaké to demen jak naga, sai ningalin bentuk naga, atau naga to dibayangkan serem, mungkin, dadiné amen ngoraang anak aéng, atau serem kaukina mua naga. Naga to ané kénkén sih. Naga ané to kan. Ané to encén, nah pokokné amen ngorahang naga biasané terbayang kan. Ané gagah tapi nakutin to. Asananga sing taén nepukin naga di kehidupan nyata kecuali di buku, gambar, lukisan, patung, atau di film-film, mungkin uli dini inspirasiné. Ané kaukina mua naga, meskipun anakné bagus sebenehné, tapi jeg amen ajum atau ngedegin, atau serem (sing dadi tawah sebengné), orahanga mua naga. Pedalem masi nagané sing pelih apa, adi dadianga métafora mua jelema. Sorry, nah naga. Né beler ti timpal-timpal yangé. 

Kedua, ané berdasarkan pendekatan menyerupai makanan. Mua ancruk. Nawang madan ancruk? És campur adan umumné, tapi dini misi ancruk, és ané misi sejenis jaja ané macem-macem isiné, ada agar-agar, bubuh sumsum, bijik, santen, megenep pokokné. Jaan ti. Pokokné ancruk to terkenal di Bléléng, sing nawang amen di tongos lén. Uli dija tekan makanané sing tawang masi. Pokokné né masan sanja-sanja, pas matahari terbenam, to naar ancruk jaan ti. Romantis. Pas gati. Oya apa hubungané jak mua. Mungkin né, mua ancruk to artiné mua campuran, mua misi megenep unsur, ada unsur oriéntal, Balinese, Javanese, Koreanese, dan nésé nésé ané lén. Mungkin. Tapi pedalem masi ancruké adi siliha dadi metafora mua, padahal ya kan sing ngerti apa. Sorry nah cruk. 

Contoh lén ané nganggo pendekatan makanan to mua tum, nawang tum kan, ento téh lawar makukus makaput aji don biu, adané tum. Nah amen tum né kan ciri khasné makaput aji don biu, mua tum né berarti muané mesib ajak kaputané apa jak isin tumé? Amen kaputané bentukné kan segitiga, misi semat, berarti mesib kéto. Amen isiné, tum kan ada tum lawar nangka, tum timbul, tum isi, nah macem-macem. Amen tum nangka berarti jaan. To ba sing nawang, pokokné mua tum artiné kéto ba. Jaan. 

Ané lénan buin tekén ané pendekatan adan binatang jak makanan, jani ada kategori ketiga, pendekatan adan benda-benda. Alias pendekatan barang-barang. Misalné mua talenan, mua caratan, mua kikihan, mua apa buin ah. Liu ba. 

Contoh besik. Mua talenan. Nawang talenan? Ento téh ané anggona tatakan nektek bé atau basa. Ento madan talenan. Talenan anggo nektek bé to biasané linggah gedé tur tebel. Linggahné bisa diaméter 60 senti, atau 70 senti. Linggah kan, ada masi amen dagang bé, talenané bisa améja, bisa améter lantang talenané. Nah terus mua talenan maksudné apa. Muané mungkin lébar, tebal tur mirip jak talenan. Nah bayangkan ba. 

Contoh lén. Mua caratan. Nawang caratan? Ento téh. Ané sai anggona tebak-tebakan waktu pelajahan basa Bali di masa lalu. Apa ané cekuk kajengitin? Jawabané caratan. Kendi bahasa Indonésiané. Potongan caratané ené langsing lanjar, beténné misi yéh, duurné cara baong, lurus langsing, biasané ditu ba tongos limané, ngisi bagian baong sambil nuruang yéh ka bibihé, trus langsung ba glek glek. Harus bisa nahan kedék amen naar yéh uli caratan apang sing simpatan. Nawang simpatan? Ento téh ané pas makan trus yéhé macelep ka cunguhé. Nah to ba. Terus mua caratan to kénkén. Ulesné muané langsing lanjar tirus sing misi bélok, terus di betén agak kembung, kéto ulesné, bayangkan ba. 

Terakhir jani mua kikihan, nawang kikihan? Apa ah, to téh ané anggo ngikih nyuh. Bahasa Indonésiané parutan. Amen kikihan né ciri khasné kan ada permukaan ané misi logam lancip-lancip mangan-mangan cenik-cenik tersebar. Amen pasang kemu nyuhé sambil teken terus gésékang, nyuhé dadi sambrag cenik-cenik, bisa anggo ngaé lawar, urab, santen, tur ané lénan. Nah suba kéto jani, apa hubungané jak mua. Nah mua kikihan né mungkin maksudné muané misi bintik-bintik lancip mangan, misi cara apa ah, nak kéto ba. 

Di samping ané omongang busan to, cara janiné, berdasar éksprési, buin liunan ada mua, ada mua manis, mua pura-pura manis, mua pura pura belog, mua dramatis, mua tragis, muah mua-mua ané lénan. Ada mua campuran masi, mua tragis komédis, mua tragis bengis, atau mua campuran lén. Ané ngetrén liu masi ada mua jenis lén. Ada mua wisuda, mua wedding, miwah mua natural, mua effortless beautiful. Ada masi ané lénan. Nawang kan. Mua apa alih ada gén. Jeg tinggal pilih, tinggal transfer, otomatis mua bisa diganti. Sesuai pesanan, sesuai transferan. 

 

No comments