Puisi-puisi I Nyoman Sutarjana; Ngubuh Kuluk

Sumber Gagambaran; id.pinterest.com

Mai Majalan

 

Mai majalan

Kutang sebeté

Tuyuhé tusing nyandang tuturang

Borbor jengahé

Anggon cening sundih

Nyalanang tuuh

 

Okt 2019

 

 

Majalan

 

Mangda dangan antuk majalan

iraga perlu ngaba bekel

nanging bekelé

tusing dadi liu

apang tusing ulian bekel iraga baat majalan

majalan masih mangda  inget marérén

negtegang raga

negtegang kayun

maserah ring Sang Hyang Wenang

 

Okt 2019

 

 

Jengah

 

Jengah ngangah

Kadi singet semangah

Kenehé pengah

Tusing maselah

Masolah campah

Jelé melah

Pada asah

Pada kalah

 

Okt 2019

 

 

Sebet

 

Uli pidan tiang ngadab-ngadabin

déwéké padidi

sabilang inget makita ngeling

sebet yén tuturang

hidupé nyalanang sengsara

dadi anak ubuh

ngidup-ngidupang raga

tusing ada ané urati

guminé ramé nanging atiné satata sepi

 

Okt 2019

 

 

Nyujuh Mémé

 

Tengah peteng tiang bangun

Ulian jelék pangipiné

Limané nyliksik nyujuh mémé

Nanging mémé tusing ada

Dingin pesaréné

Tiang padidi

Petengé tiang bedak

Kanti jani enu bedak

Ulian mémé

Lawatané satata nyujuh meme

 

Okt 2019

 

 

Ngubuh Kuluk

 

Di pekené tiang kacunduk kuluk cenik

awak ipun berag

padidi ngarésgés sampah

nyeluksuk ngalih amah

dija kadén inané

tiang maekin kuluké

uli matané tiang matemu

lawatan déwéké pedidi

jani suba ubuh kuluke punika

kaadanin Suda Mula

 

Okt 2019


 

I Nyoman Sutarjana
Guru ring SMAN Bali Mandara, nulis puisi anggé sarana ngubadin tatu-tatu tangkah

No comments