Puisi-puisi I Nyoman Tusthi Éddy; Rumah Sakit

Sumber Gagambaran; https://id.pinterest.com

Somah

I
Luh muani dadi aumah
silih asih medum manah
Duka dum aji dama
suka paro aji semita

II
Gawé dum aji lampah
baat iing saling tulung
Di pasaréan medum sepah
di pambiaran kedék kenyungPipis

Pipisé mawak angin aris
seriang-seriung ngawé tis
Pipisé mawak sarwa baya
pelih ngaba i raga tabungaHotél

Tanggun pajalan ngalila cita
tanggun kita ngalila semara
Tanggun palaib ngengkebang dudu
kéné kéto ngulah saruKoruptor

Pangelahané sarwa matengenan OR
pipis ngecOR liu ngelah motOR
Solahé ngogOR raosé nékOR
yén ketara kayang kumisé ngetORJam

Sabilang adetik idupé kabancut
sing sida makelid sing sida nyingid
Jamé masih nadtadang abah patut
gelang di lima ngawé pangidRumah Sakit

Dini bongkol amerta tanggun wisia
natak paica Sang Aswin Déwa
Katiwak amerta lanus lega
katiwak mertyu dadi antaka


Nyoman Tusthi Éddy
embas ring Dusun Pidpid, Abang, Karangasem, Bali, 12 Désémber 1945. Polih piagam memajukan sastra Bali anyar saking Sabha Sastra Bali warsa 1999, hadiah sastra Rancagé warsa 2004 antuk jasa, lan warsa 2009 malih ngamolihang hadiah sastra Rancagé antuk pupulan puisi Bali modérennyané sané mamurda “Somah (2008).” Dané ngalahin Sukra, 17 Januari 2020.

No comments