Puisi-puisi I Nyoman Sutarjana; Tutur Mendep

Sumber Gagambaran; pixabay.com

Mai Majalan

Mai majalan
Kutang sebeté
Tuyuhé tusing nyandang tuturang
Borbor jengahé
Anggon sundih cening
Nyalanang tuuh

Okt 2019Jengah

Jengah ngangah
Kadi singet semangah
Kenehé pengah
Tusing maselah
Masolah campah
Jelé melah
Pada asah
Pada kalah

Okt 2019Tutur Mendep

Siep
Ngep
Lelep
Liap liep
Tuturin tutur
Kenehé ngelantur
Tusing siep tusing mendep
Kenehé tusing dadi tuturin
Tusing siep yadiastun mendep

Okt 2019Gumine Setata Ramé

Di guminé ané setata ramé
Makejang anaké demen memunyi
Yén suba memunyi sinah ngenah dueg
Yén mendep sinah oranga belog
Yén dot ngenah dueg
Apang bisa nuturin anak
Nuturin gumi
Nuturang kajelékan pisaga
Kajelékan gumi
Diastun tuturé tanpa bukti

Okt 2019


I Nyoman Sutarjana
guru ring SMA Negeri Bali Mandara.

No comments