DG. KumarsanaLianan ring makekawian nganggén basa Bali, DG. Kumarsana taler aktif ring sastra Indonésia. Embas ring Dénpasar, 13 April 1965. Sampun akéh reriptan dané sané munggah ring média masa, minakadi ring Nusa, Gema Karya, Sumut Pos, Bali Post, taler Buletin Jejak, Suara NTB. Buku sané sampun kamedalang inggih punika “Senggégér” (2010) taler “Komédi Birokrat” (2010), Kabinét Ngajengit, miwah Mata Dadu. Né mangkin ipun jenek ring Péngsong, Dusun Tegalwaru, Labuapi Lombok.

No comments