Puisi-puisi I Wayan Tojan; Élah Alih Aluh Ulah

Sumber Gagambaran; https://pixabay.com/

Kabongbong

Niki Tutur idadong
Da bes sombong
Ngédéngang uat baong
Melaksana tidong
Sing merasa ka bongbong
Disubané léngkong
Timpalé ngandong
Mara inget bengong
Kantong bolong
Puyung nyelolong
Koh ngomongGalang Kangin

sampun tutug semeng galang
Sunar ai kangin nyerancang
manyunarin jagat galang apadang
ambu putih manyaputin langit galang
kedis carukcuk manguci mangindang
sukan hati katepuk manah liang
Galang liang girangKembung Puyung

....
mapi ririh dot kajungjung
kasumbung
tegeh nambung
sujatiné puyung
ngatik bangbung
kembung puyung
malalung
ulian tegeh nambung
payu ulung baongé elung
tulung-tulung 
tiang ulung 
kapangkung puyung
suwung mangmungKelet

nyuksuk nyeleksek
kanti maseksek
ulian sing nawak lek
ngisinin ambek
dadi berek

dot bungah
ulian jengah
ngadep tanah
Payu benyahKadung Jelék

Melahang ngaba déwék
Apang tusing cara sok wék
Disubané jelék
Makejang ngawalék
Bulak balik bélékPada Ngelah

Jelék melah
Pada ngelah
Da campah
Pangkah sumangkah
Ngagu tingkah
Ngaku paling melah
Ngédéngang pongahÉlah Alih Aluh Ulah

Kenehé apang aluh
Ngalih jalan ané élah
Kéwala ageté sing dadi alih
Lacuré sing dadi ulah
Apa buin olah
Ulah ulih ilah ileh
Tusing nepuk ané élah
Nepuk jalan eleh
Maserot ulung baisé elih
Tulungin bli eluh
Mai dini alih
Ajak bli mulih


I Wayan Tojan
Embas ring Désa Ngis, Kecamatan Manggis, Karangasem pinanggal 13 Juni 1982. Kakawianipuné kawedar ring Bali Post (Bali Orti) miwah Pos Bali (Médiaswari).

No comments