Bongkling (LV-LX)

Sumber gagambaran: https://commons.wikimedia.org
Kaketus saking manuskrip duén Ida I Déwa Gdé Catra, Karangasem

/55/

Dané Gusti Alit Tambwak,
maka pangarep anangkil,
lan Gusti Wayahan Gedot,
I Gusti Gedé Sampidi,
lan Gusti Ketut Kénjing,
Gusti Gedé Padhang Gambuh,
Gusti Nyoman Sedhayan,
lan Gusti Ketut Culali,
Gusti Bendhu,
lan Gusti Gedé Serangan./56/

Séwos malih para putra,
I Alit Séma Alit Pasir,
Alit Cabcab Alit Pelo,
Alit Rajasa tan kari,
Alit Kancanasari,
Alit Soka Tampakgangsul,
Alit Wayahan Tuban,
hibek kesel padha nangkil,
Gusti Agung,
kenyung raris mangandhika./57/

Né Bapa Wayahan Ambwak,
miwah Bapa Ketut Kenjing,
ngraris nggawé guyon-guyon,
pang ada kedék ngraménin,
Gusti Ambwak nyahurin,
inggih wénten kretta kasub,
Parandha Ganggasura,
makadi I Senggu Pangi,
kocap hibuk,
antuk kuciwa pangrasa./58/

Rawuhing rawos kamoksan,
kuciwa antuk Pan Bongkling,
kocap wyakti jati kawon,
kuciwa kandugi nengsil,
mangkin wénten i riki,
sorohan selam mapetuk,
ipun sampun nyanggupang,
pacang ngawonang Pan Bongkling,
déning ipun,
hinan selamé pratyaksa./59/

Wilang tityang becik pisan,
yan sami ndikayang mangkin,
punika makranan bonyo,
ngénakin kayun I Gusti,
Gusti Agung nyahurin,
nah kema tundén mangruruh,
nggawé raméning rawos,
sampun ngandikayang ngalih,
tan kawuwus,
Pan Bongkling sagétan teka./60/

Hutusané mangaturang,
puniki ipun Pan Bongkling,
tuminghal I Gusti Gedot,
raris dané mangawukin;
mahi cahi Pan Bongkling,
né bawu ada kahatur,
maring I Gusti Ngurah,
yén cahi kocap né lewih,
lewih awruh,
ngalahang I Senggu Pélas.

(pacang kalanturang….)

No comments