Linuh

Olih: I Gusti Lanang Sutéja Naréndra

Sumber Gagambaran: piknu.com

“Linuh... Linuh... Linuh!” sagét teka kurenané Bu Élik jeranah-jerunuh macelup mulihan umah sambil éwa majeritan. 
Bu Élik makeblés pesuan umah,  malaib karurungé macelana bokser. 
Yan Saplag milu éwa,   patilangkeb nyaluk léging macelup ka longan sambil majeritan,
“Idup...Idup... Idup!”
Kurenané Bu Élik matakon bingung.
“Ngujang Cai di longan Icangé Yan?”
“Adah, misi metakon buin.  Enggalin mai macelep Pak Dé, linuh gedé nénénan, Teteh témbok nyen!” Yan Saplag masaut jeek. Pak Gedé gagésonan macelep ka longan. Ditu ajaka dadua bengong, tangkahné nurdar! 

(Macang Rumah Cinta Seribu Jendela)


I Gusti Lanang Sutéja Naréndra 
magenah ring Karangasem.

No comments