Jeriji Kacing Matinta Biru

Olih: I Gusti Lanang Sutéja Naréndra

Sumber Potrekan; inovasee.com

“Nak kénkén apang jeriji kacingé celebang di tintané dugas nyoblos, Bli? Likad Icang ngurekin cunguh. Nyén jani nyak tanggung jawab ngurekang Icang cunguh? Cunguh Icangé genit! Sing dadi jeriji linjongé ketulang tinta? Paksana Icang tekén petugasé apang ugi kacingé kanawan koné. Enjuhin kébot, sing terimana!” kéto patakon kurenan tiangé bangras pesaja. Kanti buung nyiup kopi tiang mirengang protésné berangti gati gati.
“Nah, lamun kéto, kacingé ané kébot anggo ngurekin cunguh Nyainé. Kan sing masalah?” Élah pesaut tiangé. Kadénang nyak lakar émbon I Luh, béh sagét sayan ngerodok basangné.
“Aihhh...kacing pangoncéngan anggo ka cunguh?!. Sing ya manut. Lénan tékén ento, Icang sujatiné penasaran apa tatujoné apang ugi kacing kenawan celebang tinta? Apakah ada nilai filosofis? Atau ada nilai taktis, atau murni politis?” mbééé....wayah sada bernésia raosné I Luh misi sarwa is di duriné. Celekotokané, nyén ye ngurukang kéto?
Béh kéweh tiang nyahutin. Jani bantas jeriji matinta suba dadi masalah. Mirib pantesné I Luh negak dadi anggota déwan. Bilang bedik protés, bilang atindak protés. Mbééé... bes kelebih sajan! Mengapa selalu memperdébatkan hal-hal sepélé sih? Lamun ané di kébot cemer, sing dadi jeriji tujuhé kenawan anggo ngurekin cunguh? Utawi, muncuk kambené anggo apang nyak sepalanan langsung mabangkis. Kan piang rasané?
Béh sing dadi saru-saru I Luh. Sada jani tuléngéka matan tiangé tekén I Luh, sarat pesan ngantiang jawaban. Sepenting itukah? Luh... Luh...lebay nian dirimu, sayang!
Di subané makeneh telung siupan kopi mara tiang nyautin. 
“Bli maan masé matakon buka kéto tekén petugasé, kéné pasautné : "yén jeriji linjongé ketulang ka tintané, nyanan wenginé pedalem rabin Bapaké ten dados nganggé. Kodag nyelobor maroé-roé?” Kéto koné Luh. Nyak masuk akal?" saut tiangé sambilang ngédéngang jeriji linjongé ngacenggir undit-undit.
I Luh ngejengit buka bojogé ngamah lunak. 
“Ooo...kéto...mimih...kuting kéto itungina tekén Ka Pé Uné,” kéto ia ngerenggeng, magedi nangges kenyemné sing nyidang ngengkebang.

(Macang Rumah Cinta Seribu Jendéla)I Gusti Lanang Sutéja Naréndra 
magenah ring Karangasem.

No comments