Perupa lan Pangawi Sastra Bali Modéren Nglaksanayang Paméran ring DAS


Pameran Campuhan Rasa
Makatah 34 karya saking 10 perupa miwah 10 pangawi sastra Bali modéren kapamérang ring Denpasar Art Space (DAS), sané magenah ring Jalan Surapati, Dénpasar. Paméran puniki ngambil bantang “Campuhan Rasa” sané maduwé artos macampuhnyané perupa sareng pangawi dados asiki.
Rikala rauh ring genah paméran puniki, pacang kapanggihin makudang-kudang kriya seni sané unik. Wénten seni instalasi sané ngadopsi sangsang sané biasa kaanggén rikala upacara pangabenan, wénten sané nganggén besi beton magantung raris kagantungin belahan kaca mawadah krésék, wénten puisi sané kasurat nganggen rontal, kasurat ring pongpongan, sambuk, tamas, némpéh, kantos ring kaca, lan wénten taler sané marupa baligrafi lan nganggén aksara déwanagari. Lianan ring punika taler wénten lukisan, vidéo rias, instalasi nganggén luu sané kapanggih ring segara, kantos wénten karya sané majait ring kainé.
Pembukaan Pameran

Manut kurator seni rupa, Madé Susanta Dwitanaya, kolaborasi puniki mawit saking rarincikan iseng perupa sareng pangawi sané ngawinang embas paméran puniki. “Niki paméran sané nganggén konsép mabinayan ketimbang sané sampun wénten ring Bali. Iriki macampuh seni rupa sareng pangawiné, lan rikala makekawian nénten mengilustrasi wiadin mendéskripsikan saking soang-soang kakawian,” baos Susanta rikala pembukaan paméran punika, Wraspati (12/4/2018) wengi.

Rikala ngaryanin karya puniki prosésnyané lumayan panjang. Kawawanin antuk diskusi sumangdané soang-soang pengawi wiadin perupa uning karakteristik wiadin prosés kréatif cantélannyané sané kaajak. “Iriki taler, pangawi miwah perupa jagi mapasangan, dadosné wénten 10 pasang. Raris irika pacang makarya karya seni sané bantangnyané pateh sakéwanten nganggén pendekatan mabinayan,” Susanta ngawewehin.

Ipun taler nganikaang, kolaborasi puniki wantah tonggak baru ring sastra Bali modéren wiadin ring seni rupa Bali. Kolaborasi perupa sareng pangawi sané makarya karya raris kapamerang manados asiki wantah kapertama wénten ring Bali.

Lianan ring punika, kurator sastra Bali modéren, I Gedé Gita Purnama nganikaang, sané pinih utama saking paméran puniki wantah pinaka catetan teranyar ring sastra Bali modéren. “Niki kapertama sepanjang sejarah sastra Bali modéren. Pangawi makarya puisi rupa, utawi dados titiang ngenikaang puniki puisi yantra utawi puisi bentuk,” baos Gita. Dané ngarepang, selanturnyané pangawi nénten ja monoton makarya ring kertas kémanten, nanging mersidayang makekawian ring obyek rupa.

Paméran puniki kabukak Wraspati (12/4/2018) lan kalaksanayang kantos 26 Juni 2018. Rikala pembukaan taler katampilang kalih pangwacén puisi inggih punika I Gedé Putra Ariawan lan I Putu Supartika, sané kalanturang antuk ngeréspon kanvas bunter gedé sané kaanggén pinaka genah makarya karya bersama.
Darma Putra Ngwacen Puisi

Perupa sané ngamiletin paméran puniki wantah Ida Bagus Sindu Putra, Komang Trisno Adi Wirawan, Pangéstu Widya Sari, Déwa Gedé Purwita, Nyoman Handiyasa, Nyoman Arisana, Kadék Darma Negara, Gedé Jaya Putra, Tiartini Muda Rahayu, dan Kadék Sépta Adi. Lan pangawi sané nyarengin wantah Agus Darma Putra, I Putu Supartika, Pandé Jati, Ari Dwijayanti, Madé Suar-Timuhun, Tudékamatra, Déwa Ayu Carma Citrawati, I Putu Éka Guna Yasa, Ketut Sandi Yasa, dan I Gedé Putra Ariawan. (sup)

No comments