Puisi-puisi I Ketut Suwindu; Nyiksik Bulu


Gagambaran Wnar Ramelan


Éling

Nguni…
Guminé Lidek
Layah I Duratmaka Ngélél di Bali
Ngaba Keneh Ané Tawah
Kadi Nawah Kenehé Salah

Marikosa Saisin Keneh
Marikosa Saisin Basang
Ané Beneh Dadi Pelih
Ané Pelih Dadi Beneh

Élingké?
Daweg I Dadong, I Pekak Lan Nyamané
Mabéla Pati Nindihin Gimi
Ulian Wirang Lan Jengah Ka Nyah-nyah
Apang Sida Guminé Landuh

Jani…
Guminé Degdeg
Nagarané Kasurat Rajeg
Idupé Nyansan Jegjeg
Buletang Kancuté, Buletang Kenehé
Ngiring Masikian
Nyikiang Nagarané Mangda RajegTatwam Asi
  
Guminé Suba Nyangsan Wayah
Enu Cerik Suba Pawah
Ané Beneh Kadén Tawah
Ane Pelih Marasa Ẻlah

Ipidan Sekancan Kenehé Luih
Laksanané Adung Nganutin Linggih
Bina Agama Tan Bina Katolih
Stata Kadasarin Asah Asuh Asih

Né Jani Lan Jumunin Alih
Ané Melah Anggon Sundih
Ané Jelé kutang Kapasih
Nyapa Kadi Aku Baang Kampih
Apang Idupé Bagia Tan PasedihNyiksik Bulu

Ipidan Peluh Ngetél Paketel-tel
Mabéla Pati Nindihin Gumi
Tios Adat Tan Ngranayang Pegat
Béda Agama Tan Kekeh Pabeneh

Jani, Malénan Cara Ipidan
Katah Pamatut Tan Kapatutang
Cara I Goak Ngadanin Iba
Goak-Goak Nyapa Kadi Aku

Jaman Kaliyuga Patut Yatnain
Apang Tusing Salah Lampah
Kadung Belus Kéweh Ngetuhang
Bhinéka Tunggal Ika Gisi Tekekang

Uli Jani Lan Tegul Momoné
Saputin Baan Sastra
Pancasila Anggon Dasar
Nyama Adung Guminé Luung


I Ketut Suwindu
embas ring Gianyar, 12 Oktober 1978. Magenah ring Banjar Penaka, Désa/Kec. Tampaksiring, Gianyar, tamat S1, Bahasa Daerah Bali, mangkin dados guru ring SMAN 1 Manggis.

No comments