Nyepi lan Internét Anggén Dasar Mulat Sarira

Olih: I Gedé Putra Ariawan

Sumber Potrekan; dreamstop.com

Nyepi lan internét ring warsa 2018 puniki dados unteng bebaosan ring Bali. Krama Bali sané akéhan maagama Hindu, wéntén nulis pikobetnyané ring média sosial. Sami pakrimik maosang indik jaringan internét sané pacang kapademang ri kala para kramané ngelaksanayang Catur Brata Penyepian. Nika mawinan, wéntén kakalih pemineh, inggihang punika sané cumpu lan tan cumpu yéning jaringan internét punika jakti kapademang. 
Ring jaman modérn puniki, internét dados piranti sané mabuat pisan. Internét tan prasida kapalasang ring angga soang-soang. Napi malih médsos utawi media sosial sakadi facebook, instagram, twitter, line, whatsApp miwah sané lianan sayan ngelimbak ring jamané mangkin. Internét yéning uratiang antuk kawigunannyané, sakadi pedang sané maduwé mata kakalih. Inggih punika, madwiguna ri kala sang sané nuwénang madasar dharma lan a dharma. 
Nyingakin pikobet punika, nyanggra Nyepi caka 1940 puniki wéntén pemineh saking Parisada Hindu Dharma Indonésia (PHDI) Bali mangdané internét kapademang a rahina ri kala krama Hindu ring Bali ngelaksanayang Catur Brata Penyepian. Pemineh puniki madasar antuk akéhnyané para kramané sané tan wicaksana nganggén internét. Para kramané sering kacingak selfié utawi mepotrék sareng semetonnyané ring tengah marginé ageng. Potrékan punika raris kawedar ring média sosial. 
Yéning telebin indik parilaksana puniki, sampun macihna singsal utawi tan anut sareng Catur Brata Penyepian. Para kramané tan kadadosang lunga ka jaba napi malih malali-lalian ri kala nyangra penyepian. Potrékan ring media sosial sané akéh ngédéngang kramané malali-lalian ring marginé punika, sakadi nyingakin manusa sané ngusak-asik agamané padidi. Nika nyihnayang kramané mangkin tan wicaksana nganggén internét. 
Bebaosan indik internét sané pacang kapademang ri kala nyangra panyepian caka 1940 puniki, pacang akéh ngawetuang pikobet anyar. Sané tan cumpu pacang nyingakin tatujon utama panyepian punika boya becik ring sisi kémantén, nanging becik ring padéwékan soang-soang. Agama punika kaanggén dasar piteket mangdané manusané trepti boya ja ngaénang osah tur pakrimik sakadi mangkin. Yéning sami tan kadadosang nganggén internét, macihna agama kaanggén peranti marikosa kabébasan agama sané lianan.
Ring Bali akéh wéntén agama sané idup sinarengan. Akéh anaké maosang indik agama punika madasar ring raga soang-soang. Becik lan melah agama tan dados kaucapang sakadi ngecapin rasa manis, lalah, pait, pakeh, tur sepet. Rasa agama punika boya ja medal saking cangkem nanging madasar ring tengahing ati. Nika mawinan tan dados anaké mamaksa napi malih nyarengin ajah-ajahan agama sané tan manut ring pikayunan. 
Akéh anaké maosang, internét punika nentén mapaiketan sareng panyepian nanging akéh taler maosang agama lan internet punika mapaiketan tur kaanggén dasar mangdané panyepian ring Bali trepti. Kakalih indiké punika yéning uratiang madasar pikayunan pragmatis, sami becik tur patut. Internét mawiguna ri kala manusané sampun maduwé tata laksana madasar agama. Sakéwanten, internét punika dados pikobet ri kala manusané nénten uning agama. 
Internét nénten dados anggén ukuran manusané maagama. Panyanggra Nyepi caka 1940 sané tan kadadosang nganggén internét, boya ja pikobet agama nanging pikobet para kramané ring Bali sané tan wicaksana nganggén internét. Pikobet puniki tan dados kaanggén isu politik sané ngawinang agama iragané sayan rered. Ngiring sareng sami mulat sarira mangda jagat Baliné sutrepti.

avatarI Gedé Putra Ariawan
Embas ring Désa Banjar Anyar Kediri, Tabanan, tanggal 16 Juni 1988. Kakawiannyané sané marupa satua cutet, opini bawak, artikel lan puisi kamuat ring Bali Orti (Bali Post), Média Swari (Pos Bali), Majalah Éksprési, lan Majalah Satua. Dané sampun ngamedalang cakepan marupa pupulan satua cutet sané mamurda “Ngurug Pasih” warsa 2014 lan ngamolihang hadiah Sastra Rancagé 2015.

4 comments:

 1. BINGGUNG TIDAK ADA SALDO DIATM??

  ZEUSBOLA SOLUSINYA, BERGABUNG DAN DEPOSIT VIA PULSA SEKARANG JUGA !

  JADIKAN DIRI ANDA SEORANG JUTAWAN BERSAMA ZEUSBOLA !

  RASAKAN DEPOSIT VIA PULSA DAN MENANG CAIRKAN MENJADI UANG ASLI DI ATM !!

  BURUANNN DAFTAR DEPOSIT PULSA SEKARANG JUGA !!!

  Untuk Informasi Lebih Lanjutnya Bisa Hubungi Kami Di :
  Whatsapp : 0813-3355-2228
  SMS : 081333552228
  LINE : zeusbola
  BBM : bolazeus

  ReplyDelete
 2. Daftar S128

  Kabar Gembira, Sekarang sudah bisa DEPOSIT VIA PULSA Telkomsel XL

  Provider Tersedia Telkomsel (T-sel) Dan Xl (Axis)

  Segera Kujungi Agen Resmi Terpercaya ZEUSBOLA Dapatkan berbagai fasilitas dari Agen ZEUSBOLA sekarang juga !

  Untuk Pendaftaran dan Informasi Lebih Lanjutnya Hubungi Di :
  Whatsapp : 081333552228
  SMS : 081333552228
  LINE : zeusbola
  BBM : bolazeus

  ReplyDelete