Puisi-puisi Nyoman Sumiartha; Dijaké Langité Éndép?

Potrekan Olih Supartika

Dijaké Langité Éndép?

Rasa uling satepak batan waton
Ngalalu lara
Ngumbara ngalanglang bhuwana
Sagara pitu kalintangin
Atep masambung kangin lan kauh
Kaja kalawaning kelod
Apti sida nempuh bagia
Maguyang brana
Sarana nuwuk ambek
Nuwukin pakibeh gumi
Tutur pawungu tan karungu
Sahasa nguber ngender
Ngutang tuwuh
Guminé tan patanggu
Nyewagara
Bulané satata doh
Tan kenéng jujuhIpidan

Sunaran bulané lascarya
Ngararemih i peteng
Ngalangin gumi ngalangin umah
Jani mirib guminé suba wayah
Pawetuané maéndah
Galangé mabayah
Galang umah
Méh ilang tanahNyoman Sumiartha
embas ring Nusa Penida, pinanggal 14 Novémber 1963.

No comments