Masayang-sayangan Ngajak Via Vallen

 Olih: I Putu Supartika

Sumber Potrekan

sayang opo kowe krungu jerite atiku
mengharap engkau kembali
sayang nganti memutih rambutku
ra bakal luntur tresnaku
............
(Via Vallen, Sayang, 2017)

Sayang. Yén idadané taén ningehang laguné totonan, lan milu anggut-anggut, apabuin majogédan jeg pasti suba nawang nyén ento Via Vallen, apabuin kanti apal laguné totonan maimbuh nawang lagu “Selingkuh,” “Secawan Madu” jeg satus persén nawang Via Vallen. Kadirasa uli anak cerik kanti ané suba tua liu ané nawang Via Vallen.
Penyanyi dangdut ané sedek “menek don” ené adan sekenné tuah Maulidia Octavia, lekad di Surabaya, 1 Oktober 1990. Yén itung-itung umurné nu nguda pesan, nu ada galah lakar ngarayu tur nadiang ia tunangan—kanggoang di ipian—lamun nyak terimana. Ia boya ja penyanyi dangdut baru cara penyanyi dangdut ané lebihan ngédéngang awak sémok, ketimbang munyi, nanging ia suba magending uli umur limang tiban, tur maan dadi vocalis-né WILDBOY SYNDICATE. Ané jani ia masi kaanggep suba nyidaang ngalahang penyanyi dangdut lénan termasuk Ayu Tingting, Zaskia Gotik, kanti Cita Citata. Lan mabukti, warsané ené ia maan penghargaan SCTV Music Award 2017.
Dadi silih sinunggil fans Via Vallen utawi ané kaadanin Vianisti, sing jangkep asané yén sing nulis ngenénin indik Via Vallen. Penyanyi ané kenyemné manis ené ngaénang bayuné  nurdar. Ningalin kenyemné uli di fotoné dogénan suba aduh-aduh, apabuin matemu langsung, mih déwa ratu manisné, ngaénang batisé lemet tur majukut di natah, lan ngorahang “sing nepuk kenyemné Via Vallen, sing mulih.” Apabuin kanti ningehang munyinné ané luung totonan, aduh jeg karasa wareg tan paneda, karasa tusing ngenjekin tanah.
Jaman jani, kéweh ngalih penyanyi dangdut cara Via Vallen. Mapenganggo tusing ngéndah-ngéndah, jegég, lan ngutamaang kualitas. Tegarang tolih penyanyi dangdut ané lénan, liu ané tusing beneh tepuk—yadiastun demen bedik-bedik ningalin. Ada ané mapenganggo bawak-bawak tur ketat lan ngédéngang ané tusing patut kaédéngang, mapayas ménor. Munyi melah kén sing ento urusan paling siduri, ané simalu tuah awak ané ‘bohai’, goyangan ngebor, munyiné nyak cara gedah pantigang, sing masalah né penting laku. Sakéwala lén pesan tekén Via Vallen, suba jegég—ngaénang peteng lemah sing luung pulesé ulian bakat kenehang—misi kenyemné manis, munyiné melah, lan nawang sopan santun. Pokokné, Mbak Via ento nak luh idaman. Jeg bani suba ngabaang pejati mulihné, pasti reramané jumah setuju dogén pianakné masanding ngajak Via Vallen. Ané dadi masalah tuah abesik, apaké Mbak Via nyak?
Ané dugasé ené sakit ati ulian kalahina tekén Raisa “tunangan” ngajak Hamish Daud lan kanti ngaé ‘hari patah hati nasional’, suud sakit ati. Nak luh jegég di guminé tusing ja Raisa dogén, nu ada Mbak Via ané siap ngentinin posisiné Raisa. Gumi suba canggih lan modéren, nu jaman “patah hati” ulian Raisa?

No comments