Puisi-Puisi I Gusti Bagus Wéda Sanjaya; Candikuning

Gagambaran I Nyoman Buda Arimbawa

Beratan

Yéning demdem punika druwén titiang
Minab jaga setata kagelut
Nyandingin bukit-bukit teeb
Lan tegeh méru ulun danu
Ngengkebang manah iseng
Ring kenyung manis strobéri….

            Pedungan,
            Soma Wagé Perangbakat
            3 Oktober 2011


Candikuning

Dingin angkihan I Déwa
Ring selag taru cemara
Ngusap sayong ring tapak telapak
Ngeberang manah sulit-ibuk makilit
Saking Kuta nuju Dénbukit….

             Pedungan,
            Soma Wagé Perangbakat
            3 Oktober 2011


Pamegat Manah 
: Candikuning, Ngiring Druénang

Angin dibi nylisik
Ring selagan wengi
Makta gatra saking selat bukit
Masuara kerug
Masunar tatit
Sang miragi lipia ring wengi,
Utawi tulak ngulayang manahipun,
mawali ring wengi sané ilu
Sakéwanten, malianan..
Wengi punika, wengi sang kabutan semara
Anyud ring blabur kaulu kama
Ngulati nistaning tél, salah ulah
Sang istri, angin makisi aran Ida
Wenginé sampun apadang
Galang maglimuran
Medal saking lawaté samar
Saking wenginé ilu, sané tan paipian
Sang miragi mawali ring angin
Kenyung punika,
kenyung tepining danu Beratan,
Dosa sirna jelenging arsa,
Sang istri manggih pamargi.
Candi Kuning, ngiring saling druénang.
Wasananing karma titiang nampedang.
Iwang patuté, wantah legawa nyinebang.
Sinampura.
Rahajeng.
Sunar punika druwén I Ratu.


I Gst Bagus Wéda Sanjaya
guru ring SMA Negeri Bali Mandara.

No comments