Paid Tiang

Olih : I Wayan Paing 
Paid tiang tindakan batisé
Ngalahin ukudan sasihé
Ngipekin kalah
Sisan-sisan kenehé suba kacamputang
Pakpak katelahang 
Apanga tusing taén buin
Ngurimik ipit ngumbar kita
Paid tiang makejang
Ngejohin sasih 
Ané tusing taén bakatang
Paid tiang makejang
Nguberin sasih 
Ané tusing taén gelahang
Camput mapaid

Telah-telahang kauluh.

1 comment: