Ngulati Shanti

Olih: Raka Sukmadi
http://arthagaleri.com/wp-content/uploads/2014/09/
"Odalan" Gagambaran Sunarko

Kajeng kliwon, purnama tilem,
buda kliwon, tumpek, anggarkasih,
rauh magilir nyabran sasih,
para istriné sayan ajerih,
sabilang rerainan ngamigmig,
maagama tan sida irit,
galahé telas jinahé kedas,
sapa sira iwang dija singsalé.

Jagadhita tetujon magama,
yéning marasa sukil,
ngiring gentosin,
sastra aji tuut mamargi,
kanista madya utama,
sida katur kaluhur,
maunteng lascarya ening,
abot ingan ageng alit,
iraga sané uning matutang.

Ida Déwa déwaning uning,
bebantenan alah déning-déning,
manut geginan lan gegawan,
iket keret antuk kasusilaning budi,
pastika shanti kapangguh.

NB: Puisi puniki naanin kamuat ring rubrik Bali Orti (Bali Post) rahina Redité Umanis, 8 Désémber 2013No comments