Anggrék Bulan Batan Bingin

http://2.bp.blogspot.com/-JfATqCXWb5E/UtezEJ_mLXI/AAAAAAAAArE/QnUjkX1D0H4/s1600/
Sumber Gagambaran

Kadén tiang sira Jero, kedas putih tan padaki
ngigel ngélog monyér Jero padidian
dados tiang nyarengin pamargin Jeroné?

Kadén tiang sira Jero, miik ngalub nyujur sunia manah tiang
nyepi padidi di bucun sepi
dados tiang nyarengin ngindang?

Yén kadi punika kawéntenan Jeroné
ados nénten wénten sané urati?
Yén kadi punika raras Jeroné
ados nénten wénten sané angob?
Napi minab tiang sané kaliwat kalangen?
Napi minab tiang sané kalintang momo?
Manyumpangin, ngiring Jero ngumbara ngindang ngawé galang
batan bingin BOÉ MalangNB: Puisi kakawian I Gedé Gita Purnama Arsa Putra sané mamurda “Anggrék Bulan Batan Bingin” puniki naanin kamuat ring rubrik Médiaswari (Pos Bali) rahina Redité Paing, 26 Juni 2016


No comments