I Celedu

Olih: Dé Oka
http://luk.staff.ugm.ac.id/itd/lukisan/
"Perjuangan Belan Batur dengan Leak di Kuburan" Gagambaran Gusti Njoman Gde

Satuan I Celedu nginyah,
macelep manyelepit tusing ngenah,
mangacel ané di tengah.
Nyalanang kenehné jengah,
mangacel manyegut kanti ngutah,
apang kanti telah.

Apang ngidang élah-élah,
gagah baan daya corah,
mabikas ngéndah pélah,
nyalanang ané tawah-tawah,
ané tusing nganutin perah,
tekén anaké léngah.

NB: Puisi kakawian Dé Oka sané mamurda “I Celedu” puniki naanin kawedar ring rubrik Bali Orti (Bali Post) rahina Redité Paing, 29 Désémber 2013.

No comments